Kumalane

OÜ Kumalane nime all tegutsevad mesinikud Taavi ja Jaanus Tull.

Meie põhitegevusaladeks on mee tootmine ning Eesti kliimale sobivate Itaalia rassi mesilaste kasvatamine. Itaalia mesilasemasid oleme kasvatanud peamiselt oma mesila tarbeks, vähesel määral ka müügiks teistele mesinikele.

Kumalase mesilas on üle 1000 mesilaspere, mis asuvad Tartu- ja Valgamaal. Mesilagruppide suurus on 12-20 mesilasperet. Mesilasperede haldamiseks on töisemal perioodil tööl kuni 5 mesinikku.

Jaanus on mesinik aastast 1984, mil sai soetatud esimene mesilaspere. Edasi on mesila vaid suurenenud. Taavi on mesindanud alates 2006 aastast, mil töötas Rootsi suurmesilas abimesinikuna. Nüüd juba mitmendat aastat arendame koos oma mesilat. Moodustame kahekesi hea meeskonna, kus on kombineeritud nii kogemused kui ka uuendusmeelne mõtlemine.

 

Head meeaastat soovides!

 

Taavi ja Jaanus